Koncentracja Gminna Jednostek OSP 2015

     W dniu 27 listopada zostały przeprowadzone ćwiczenia – „Koncentracja Gminna Jednostek OSP Gminy Jonkowo", połączone z ćwiczeniami ewakuacyjnymi pracowników oraz petentów przebywających w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie.
Ćwiczenia nadzorowali: Wójt Gminy Jonkowo, Sekretarz Gminy Jonkowo, Specjalista ds. OC i PPOŻ, Komendant Gminny OSP, Prezes Zarządu Gminnego OSP, Przedstawiciele Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.


Założeniem ćwiczenia było: odszukanie pracowników UG, którzy pozostali z niewiadomych przyczyn w budynku oraz zlokalizowanie pożaru i ugaszeniu go.

Koncentracja Gminna 2015 Koncentracja Gminna 2015 a 

 Koncentracja Gminna 2015 b Koncentracja Gminna 2015 d Koncentracja Gminna 2015 c 

Koncentracja Gminna 2015 e Koncentracja Gminna 2015 f Koncentracja Gminna 2015 g