Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016

W minioną sobotę 20 lutego odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków jednostki OSP w Jonkowie. Uczestniczyło w nim 55 druhów, w tym członkowie czynni, honorowi, wspierający oraz drużyna młodzieżowa. W trakcie zebrania podsumowano rok 2015, przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi . W dalszej części przedstawiono plany działania na 2016 rok.
Dobiegła również końca kadencja Zarządu oraz ciał statutowych OSP w Jonkowie. Wręczono podziękowania członkom ustępującego zarządu jednostki oraz dokonano wyborów nowych władz.

W skład nowego zarządu jednostki OSP w Jonkowie weszli następujący druhowie:
Prezes - Marcin Prusik
Naczelnik - Michał Sadowski
Z-ca Naczelnika - Maciej Hassman
Skarbnik - Piotr Koziołek
Gospodarz - Piotr Michalski
Sekretarz - Marek Danilewicz
Członek zarządu ds. pozyskiwania środków - Kacper Witkowski
Komisja Rewizyjna:
- Arkadiusz Turulski
- Witold Biskupski
- Marcin Hubacz
Gratulujemy druhom i życzymy owocnej pracy w rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji!
Z tego miejsca chcielibyśmy również serdecznie podziękować członkom ustępującego Zarządu za poświęcony czas oraz zaangażowanie na rzecz naszej jednostki.
Dziękujemy druhom:
- Pawłowi Michalskiemu
- Lechowi Przygalińskiemu
- Witoldowi Biskupskiemu
- Szymonowi Biskupskiemu

- Mariuszowi Stachyra
Dziękujemy również obecnym na zebraniu gościom:
- Panu Wojciechowi Giecko - Wójtowi Gminy Jonkowo,
- Panu Grzegorzowi Matczyńskiemu – Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego ZOSP RP oddziału wojewódzkiego woj. warmińsko – mazurskiego,
- Panu mł. bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu –Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.

 

 

Alarmowanie

Szanowni druhowie strażacy w trosce o jak najlepszą jakość usług świadczonych przez serwis ALARMOWANIE.PL Marek Maciejewski pragniemy poinformować, że w najbliższych dniach zostanie wprowadzony nowy dodatkowy operator telefoniczny obsługujący serwis ALARMOWANIE.PL.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba aby wszyscy strażacy, którzy są alarmowani przez nasz serwis dopisali w swoich telefonach do zapisanego już kontaktu nowy numer 89-679-69-00. Sugerujemy dopisanie nowego numeru do zapisanego już kontaktu z numerem 34-340-11-00 ponieważ system będzie dzwonić korzystając jednego i drugiego operatora. Tym sposobem strażacy nadal będą rozpoznawać po przypisanym dzwonku, że jest to alarmowanie waszej OSP oraz unikną nowych zbędnych wpisów w książce kontaktów swojego telefonu.

Ponadto zaistnieje możliwość składania zlecenia alarmowania dzwoniąc na nowy numer 89-679-69-01 USŁUGA JESZCZE NIEDOSTĘPNA !!! po uruchomieniu tej usługi ponformujemy osoby uprawnione do uruchamiania alarmowania.
W związku z tym prosimy osoby uprawnione do uruchamiania alarmowania o zapisanie sobie tego numeru w swoim telefonie komórkowym oraz traktowaniu tego numeru jako numeru głównego do uruchamiana alarmowania, natomiast numer 34-340-11-01 jak numer będzie numerem zapasowym np. w przypadku awarii operatora głównego. Prosimy też o wpisanie do waszych terminali SMS na pierwszej pozycji naszego nowego numeru do uruchamiania alarmowania 89-679-69-01 natomiast obecny numer prosimy wpisać na pozycji drugiej terminala SMS. Takie rozwiązanie zapewni alarmowanie waszej OSP w przypadku awarii operatora głównego. Nasz system został tak przygotowany, że pomimo dwóch dzwonień z waszego terminala sms do naszego serwisu strażacy otrzymają jak dotychczas tylko jedno podwójne alarmowanie z przerwą między dzwonieniami systemu ok. 60 sekund, ale każde może być z różnego operatora stąd prośba o dopisanie nowego numeru alarmującego.

Nadal obwiązują te same zasady tj. strażacy nie powinni odbierać dzwonień z serwisu ALARMOWANIE.PL a ewentualnie je odrzucać. Osoby które odrzucają dzwonienia powinny mieć wyłączoną pocztę głosową ponieważ odrzucenie dzwonienia przy włączonej poczcie głosowej powoduje zestawienie połączenia i nagranie naszej zapowiedzi „Alarm dla straż pożarnej" na poczcie głosowej numeru telefonu strażaka. Za nagminnie odbierane dzwonień jednostka OSP może zostać obciążona.

Z prac zarządu

31 maja zebrał się zarząd OSP Jonkowo. Na posiedzeniu ustalono:

- strażacy na prośbe księdza proboszcza jonkowskiej parafii udrożnią zatkaną instalacje rynnową kościoła;

- strażacy OSP Jonkowo i OSP Mątki wezmą czynny udział w procesji Bożego Ciała, która przejdzie ulicami Jonkowa. Zbiórka o 10.30 w Domu Strażaka w Jonkowie;

- 5 czerwca w Wołownie odbywa się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Dwa zastępy OSP Jonkowo będą uświetniać imprezę prezentacją wozów i innego sprzętu strażackiego. Chętni do wyjazdu proszeni są o zgłoszenie się do druha Prezesa.

- 13 czerwca ks. Krzysztof Chrostek organizuje w Jonkowie Parafiadę. Imprezę plenerową współorganizują strażacy naszej jednostki. Do naszych głównych zadań będzie należało ugotowanie grochówki w kuchni polowej, prezentacja sprzetu oraz zabezpieczenie imprezy. Całkowity dochód z imprezy przekazany zostanie na remont dachu kościoła parafialnego w Jonkowie.