Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016

W minioną sobotę 20 lutego odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków jednostki OSP w Jonkowie. Uczestniczyło w nim 55 druhów, w tym członkowie czynni, honorowi, wspierający oraz drużyna młodzieżowa. W trakcie zebrania podsumowano rok 2015, przyjęto sprawozdanie finansowe zarządu, a także komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi . W dalszej części przedstawiono plany działania na 2016 rok.
Dobiegła również końca kadencja Zarządu oraz ciał statutowych OSP w Jonkowie. Wręczono podziękowania członkom ustępującego zarządu jednostki oraz dokonano wyborów nowych władz.

W skład nowego zarządu jednostki OSP w Jonkowie weszli następujący druhowie:
Prezes - Marcin Prusik
Naczelnik - Michał Sadowski
Z-ca Naczelnika - Maciej Hassman
Skarbnik - Piotr Koziołek
Gospodarz - Piotr Michalski
Sekretarz - Marek Danilewicz
Członek zarządu ds. pozyskiwania środków - Kacper Witkowski
Komisja Rewizyjna:
- Arkadiusz Turulski
- Witold Biskupski
- Marcin Hubacz
Gratulujemy druhom i życzymy owocnej pracy w rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji!
Z tego miejsca chcielibyśmy również serdecznie podziękować członkom ustępującego Zarządu za poświęcony czas oraz zaangażowanie na rzecz naszej jednostki.
Dziękujemy druhom:
- Pawłowi Michalskiemu
- Lechowi Przygalińskiemu
- Witoldowi Biskupskiemu
- Szymonowi Biskupskiemu

- Mariuszowi Stachyra
Dziękujemy również obecnym na zebraniu gościom:
- Panu Wojciechowi Giecko - Wójtowi Gminy Jonkowo,
- Panu Grzegorzowi Matczyńskiemu – Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego ZOSP RP oddziału wojewódzkiego woj. warmińsko – mazurskiego,
- Panu mł. bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu –Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.