W dniu 8 kwietnia 2016r w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religii w Olsztynie ul. Mariańska 3a odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2016 „Młodzież Zapobiega Pożarom". Konkurs dedykowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od lat ma charakter ogólnopolski. Jest testem wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pomocy medycznej oraz profilaktyki bezpiecznych zachowań.

Organizatorami tegorocznej edycji turnieju byli Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie oraz KM PSP w Olsztynie. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak i Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

W turnieju wzięło udział łącznie 59 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Za organizację turnieju odpowiedzialny był Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy komendy.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
szkoły podstawowe:

I miejsce Artur Behrendt - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sząbruku,
II miejsce Anna Michalska - Szkoła Podstawowa w Jonkowie członek MDP Jonkowo,
III miejsce Dominik Jakubowski - Szkoła Podstawowa Nr 34 w Olsztynie

Konkurs wiedzy 2016

 

Gratulujemy