Władze

W skład Zarządu wchodzą:

1. Druh Marcin Prusik - Prezes

2. Druh Michał Sadowski - Naczelnik

3. Druh Maciej Hassman - Z-c naczelnika

4. Druh Marek Danilewicz - Sekretarz

5. Druh Piotr Koziołek - skarbnik

6. Druh Piotr Michalski - Gospodarz

7. Druh Kacper Witkowski - członek zarzadu

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Druh Arkadiusz Turulski

2. Druh Witold Biskupski

3. Druh Marcin Hubacz